Originálne materiály do ruky: Získajte užitočné publikácie v oblasti dobrovoľníctva zadarmo

Nezisková organizácia Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pôsobí ako strešná organizácia pre oblasť dobrovoľníctva na Slovensku už 10 rokov, pričom jednou z jej kľúčových aktivít je aj intenzívna publikačná činnosť.

Spájaním osobností, ktoré sa téme dobrovoľníctva venujú roky, publikovala Platforma v ostatných rokoch niekoľko užitočných materiálov a publikácií, ktoré pripravila k dispozícii aj v tlačenej forme, či už pre tých, ktorí preferujú vôňu papiera pred digitálnou formou, ale taktiež ako pomôcky pre organizácie, školy či jednotlivcov vo vzdelávaní.

Aktuálne vám ponúkame štyri rôzne materiály a publikácie, o ktoré môžete požiadať v tlačenej forme, pričom vám ich zadarmo zašleme na vašu adresu. O publikácie a materiály môžete zažiadať vyplnením tohto dotazníka.

Požiadať o zaslanie tlačenej verzie publikácie

Zoznam dostupných publikácií a materiálov