Viac ako 200 ľudí sa dozvedelo o Levol-app, inovatívnej vzdelávacej platforme a zdieľalo svoje skúsenosti z riadenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Projekt Levol-app je vo svojej finálnej fáze a jeho produkt – vzdelávacia online platforma - bol predstavený zástupcom a zástupkyniam dobrovoľníckych organizácií. Vo všetkých piatich partnerských krajinách sa konali podujatia s cieľom ukázať funkcionality platformy a zdieľať skúsenosti tých, ktorí na príprave a testovaniu platformy participovali.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií prezentovala výsledky tvorby vzdelávacej platformy na troch podujatiach. Dňa 13. decembra 2019 v Banskej Bystrici informovala o procese vzniku tohto nástroja takmer 200 účastníkov podujatia Srdce na dlani. 19. decembra 2019 pripravila podujatie venované výsledkom projektu Levol-app, na ktorom zároveň ocenila účastníčky testovacej fázy, ktoré úspešne prešli celým on-line vzdelávaním, vytvorili svoj Manuál dobrovoľníckeho programu a poskytli spätnú väzbu k obsahu a funkcionalitám nástroja. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 7 zástupkýň a 2 zástupcovia dobrovoľníckych organizácií. Tretie podujatie sa konalo v Bratislave už v novom roku, 16. januára, a zúčastnili sa ho zástupkyne regionálnych dobrovoľníckych centier z celého Slovenska.

Podujatia boli okrem zdieľania skúsenosti dôležité aj z hľadiska získavania spätnej väzby o možnostiach čo najefektívnejšieho využitia vytvorenej vzdelávacej platformy. Predstaviteľky a predstavitelia všetkých 12 organizácií, ktorí sa zúčastnili posledných dvoch stretnutí prejavili záujem šíriť informáciu o existencii nástroja a povzbudzovať koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, s ktorými prichádzajú v svojej práci do kontaktu, skvalitňovať svoju koordinátorsku prácu aj prostredníctvom online platformy.  

Počas testovacej fázy sa do platformy zaregistrovalo 25 záujemcov a záujemkýň z 18 organizácií, ktorí sa podieľali na jej skvalitnení poskytnutím spätnej väzby k obsahu aj funkcionalite. Pri hodnotení nástroja testeri a testerky považovali všetkých 9 kapitol za užitočné, zvlášť pozitívne hodnotili informácie o nábore, výbere a supervízii pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Diskusia na diseminačných podujatiach viackrát zdôraznila názor, že kvalitná koordinácia dobrovoľníctva v organizácii je kľúčová pre úspech dobrovoľníckeho programu.

Projekt koordinuje Pista Mágica – Escola de Voluntariado (Portugalsko) s podporou Neo Sapiens (Španielsko), ďalšími partnermi projektu sú Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (Taliansko), Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) (Slovensko) a Birmingham Voluntary Service Council (BVSC) (Veľká Británia). Cieľom iniciatívy Levol-app je podpora tímovej práce a výmeny osvedčených postupov týkajúcich sa odbornej prípravy osôb zodpovedných za vytváranie a koordináciu programov manažmentu dobrovoľníctva na miestnej a medzinárodnej úrovni.

Viac o tom ako projekt vznikal, čo sa počas neho udialo a ďalšie informácie o manažmente dobrovoľníkov a dobrovoľníčok môžete nájsť na web stránke projektu Levol-app a facebookovej stránke projektu.

                                            

Kontaktná osoba:

Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka PDCO

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , + 421 907 130 817 http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/projekty/levol-app

 

“Levol-app” je 28-mesačný projekt strategickej spolupráce financovaný z programu Erasmus+. Organizácie piatich európskych krajín spolupracujú na rozvoji nových nástrojov v manažmente dobrovoľníctva a vzdelávaní koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov. Jeho cieľom je rozvoj programov zameraných na vzdelávanie organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.“

 

Tlačová správa na stiahnutie