30.-31.mája sme sa v Budapešti zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom "Capacity Building for Volunteering in the Social Sector in Europe", ktorá bola súčasťou nášho projektu so skráteným názvom SoVol. 

Mali sme priestor na zdieľanie skúseností získaných počas realizácie projektu na Slovensku a tiež sme získali informácie o tom, ako to s dobrovoľníctvom v sociálnych službách vyzerá v Európe. Organizátormi podujatia boli organizácie European Volunteer Centre a Önkéntes Központ Alapítvány, ale aj my sme dostali priestor a zorganizovali workshop na tému: "Ako postupovať pri tvorbe úspešného dobrovoľníckeho programu v zariadeniach sociálnych služieb". Viedla ho naša Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Pokiaľ vás táto téma zaujíma, ale nemohli ste sa stretnutia v Budapešti zúčastniť, k dispozícii sú prezentácie z konferencie v anglickom jazyku.

Pokiaľ vás zaujímajú výstupy a publikácie projektu v slovenskom jazyku, nájdete ich v časti venovanej projektu SoVol v slovenskom jazyku, na našej stránke.

Informácie o projekte v anglickom jazyku a jeho kompletné výstupy nájdete na samostatnej stánke projektu: https://sovol.wordpress.com/ 

 

hb2 2689  hb2 2703  hb2 3229  hb2 3236  hb2 3337  hb2 3660

 

logo Sovol color white backround 300x148

 

LA logo Erasmus