16. apríla 2019 sme v Banskej Bystrici zorganizovali odbornú konferenciu na tému Dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb, ktorej sa zúčastnilo viac ako 70  účastníkov a účastníčok reprezentujúcich zariadenia sociálnych služieb na Slovensku. 

Spájal ich spoločný záujem, získať praktické informácie, ale aj inšpiráciu k zapájaniu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a zavádzaniu kvalitných a udržateľných dobrovoľníckych programov v zariadeniach sociálnych služieb.

Počas panelovej diskusie sa účastníci a účastníčky konferencie mali možnosť dozvedieť, aké sú praktické skúsenosti aktériek diskusie s dobrovoľníctvom v zariadeniach sociálnych služieb. Diskutované boli prínosy zapájania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do praxe zariadení, ako aj limity, prekážky alebo problémy a ich prípadné riešenia.

Workshop, ktorý bol súčasťou konferencie, bol zameraný na praktický nácvik a vzájomné zdieľanie skúseností s dobrovoľníctvom v zariadeniach sociálnych služieb a poskytnutie pomoci pri prvých krokoch plánovania a zavádzania dobrovoľníckych programov.

Účatníci a účastníčky si z konferencie odniesli aj celkom novú publikáciu autorského kolektívu A. Brozmanová Gregorová, A. Frimmerová, J. Šolcová (2019) Dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služiebPraktický sprievodca tvorbou dobrovoľníckeho programu.

Konferencia bola súčasťou nášho medzinárodneho projektu SoVol financovaného z programu Erasmus+.

 

Pokiaľ vás táto téma zaujíma, využite možnosť účasti na medzinárodnej konferecii SoVol, ktorá sa uskutoční v dňoch 30. a 31. mája 2019 v Budapešti. Bude prebiehať v anglickom jazyku. Viac informácií o programe a registrácii nájdete na: https://sovol.wordpress.com/conference/

    

Viac informácií o projekte SoVol v slovenskom jazyku sa dozviete TU 

Viac informácií o projekte v anglickom jazyku sa dozviete na samostatnej stránke projektu: https://sovol.wordpress.com/ 

 

SOVOL 001  SOVOL 003 SOVOL 004SOVOL 005  SOVOL 006 2

  

logo Sovol color white backround 300x148

         LA logo Erasmus