Štrnásť projektových koordinátorov a expertov v oblasti koordinovania dobrovoľníkov sa stretlo koncom novembra (v čase od 27. do 30. novembra 2016) vo Varšave na spoločnom stretnutí k projektu EVOLVET.

Počas stretnutia sa účastníci zamerali nielen na vyhodnotenie a diskusiu o výstupoch predchádzajúcich projektových aktivít, ale tiež sa dohodli na projektových aktivitách, ktoré ich ešte čakajú. Pri vyhodnotení použili skupinovú analýzu materiálov, otvorené diskusie a tiež využili spätnú väzbu od lektorov, ktorí využili tréningové materiály pripravené vďaka projektu počas workshopov v svojich krajinách.

Účastníci stretnutia sa dohodli na finálnych úpravách týchto vzdelávacích materiálov – tie budú v budúcnosti
využité na vzdelávanie trénerov pre koordinátorov dobrovoľníkov pracujúcich v oblasti rozvojovej pomoci.

Na konci stretnutia si partneri dohodli ďalšie kroky, ktoré ich počas projektu ešte čakajú a naplánovali posledné medzinárodné stretnutie k projektu. Uskutoční sa v čase od 26. – 29. apríla 2017 v Portugalsku a hosťovať ho bude partnerská organizácia Pista Mágica.

EVOLVET (European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training) je dvojročný projekt financovaný Európskou komisiou, koordinovaný španielskou organizáciou CONGDCAR a podporovaný šiestimi partnermi pracujúcimi v oblasti dobrovoľníctva a rozvojových projektov zameraných na sociálnu inklúziu a vzdelávanie.

Partnermi projektu sú:

  1. Südwind Agentur (Rakúsko),
  2. Art in Tanzania Ry (Fínsko),
  3. LVIA (Taliansko),
  4. Fund for Intercultural Education (Poľsko),
  5. Pista Mágica – Associação (Portugalsko)
  6. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (Slovensko).

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac, navštívte webstránku projektu EVOLVET (http://www.evolvetproject.eu/), sledujte projekt na Facebooku (https://www.facebook.com/Evolvet-project-112978182396674/?fref=ts), alebo nás
kontaktujte.