Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní
v živote

Competent in Volunteering,
Competent in Life

Medzinárodná konferencia so
simultánnym tlmočením do slovenského jazyka/anglického jazyka/ 
International Conference with simultaneous interpretation into the Slovak/English language.

Organizátor/Organizer: Platforma
dobrovoľníckych centier a organizácií

Termín/Date: 9. 2. 2017

Miesto/Place:  Bratislava, Vysoká ul, //www.google.sk/maps/place/Austria+Trend+Hotel+Bratislava/@48.1481209,17.1090164,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3aa369c7445868e0?sa=X&ved=0ahUKEwjWgv7Ym6bRAhXLC8AKHTnFDtcQ_BIIjgEwCw">Austria Trend Hotel,
Bratislava

Cieľom konferencie je výmena skúseností o
benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a
dobrovoľníckych organizácií. Zameriame sa aj na kompetencie získané z
dobrovoľníctva a nástroje, ako tieto kompetencie merať a uznávať. Budeme sa
venovať dobrovoľníkom/-čkam so znevýhodnením, manažmentom  dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením a rolou rôznych aktérov pri
dosahovaní spoločného cieľa – inkluzívnej spoločnosti. Konferencia je určená pre koordinátorov/-ky dobrovoľníkov, pracovníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách,  dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj zamestnávateľov a ľudí pracujúcich pre štátnu a verejnú správu.

The main aim of the conference is to
provide space for the exchange of experience in inclusive volunteering,
benefits, and barriers of inclusive volunteering on the side of volunteers and
volunteer involving organizations but also competencies acquired through
volunteering and tools for measuring and validating these competencies. We will
talk about volunteers from vulnerable groups, management of these volunteers,
and the role of various stakeholders in reaching common goal – inclusive society.
The conference is dedicated to volunteer coordinators, NGO representatives,
volunteers but also employers and people working for state and public
administration.

Program konferencie/Program of the
Conference:

08:30
– 09:00 – registrácia/Registration

Moderátorka/Moderator:
Alžbeta Brozmanová Gregorová

09:00
– 09:20:  privítanie, úvodný panel/ Opening Panel Discussion:

Jana
Žitňanská
, Poslankyňa Európskeho parlamentu/ a Member of the
European Parliament

Viera Dubačová, Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky/ a Member of the Parliament of the Slovak Republic

Alžbeta
Frimmerová
, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií/ a President of the Platform of Volunteer Centres and Organizations

09:20
– 09:55:  Aneta Marková: Přínosy pro inkluzi/ Benefits for Inclusion

09:55 – 10:30: Réka Luca DelyKároly Tóth: Každý je
dosť bohatý na to, aby pomohol iným/ Everyone Is Rich Enough to Help Others

10:30 – 11:00:  kávová prestávka/ Coffee Break

11:00 – 11:30:  Alžbeta
Frimmerová
: Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote/ Competent in Volunteering, Competent in Life

11:30 – 12:30: Koordinátorky dobrovoľníkov,  dobrovoľníci a dobrovoľníčky
hovoria o skúsenostiach so zapájaním mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva/ Volunteer Coordinators and Volunteers Share Their Experience in
Including Young People with Fewer Opportunities into Volunteering
:

Tena Anić
Flavia Ardelean
Maria
Husar
Janka
Šolcová
Maria
Tolea

12:30
– 13:30:  obedová prestávka/ Lunch Break

13:30
– 15:00: paralelné workshopy/ Parallel Workshops:

A.
Ana
Dragila
Jelena Kamenko:

Vytváranie
vhodného prostredia pre inkluzívne dobrovoľníctvo. Workshop v anglickom jazyku
so simultánnym tlmočením do slovenského jazyka.

Creating Enabling Environment for Inclusive Volunteering Workshop in the
English language; simultaneous interpretation into the Slovak language is
provided

B.
Mariann
Kinga-Arkosi
:

Ako zmeniť zraniteľnosť na príležitosť. Workshop v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Transforming Vulnerability
into Opportunity. 
Workshop in the English
language without simultaneous interpretation.

C. Alžbeta Brozmanová GregorováAlžbeta
Frimmerová
:

Ako merať, uznávať a validovať kompetencie získané v dobrovoľníctve. Workshop
v slovenskom jazyku bez tlmočenia.

How to Measure,
Recognize and Validate Competencies Acquired in Volunteering. 
Workshop in the Slovak language without
interpretation. 

15:00 – 15:30 – zhrnutie workshopov/ Summary of Workshops

15:30 – 16:30: slávnostné uzatvorenie konferencie a projektu/ Closing Remarks and Closing Ceremony for the Conference and the Project

  • Program na stiahnutie TU.

 

Účasť na konferencii je bezplatná. Na konferencii
poskytujeme obed a občerstvenie počas prestávok. Nepokrývame náklady na
cestovné. Kapacita konferencie je 110 účastníkov. Ak sa konferencie
nemôžete zúčastniť, dajte nám hneď vedieť, uvoľníte tak miesto ďalšiemu
účastníkovi/účastníčke. Kapacita konferencie je naplnená. Ak máte záujem prihlásiť sa, kontaktujte nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  a my Vám emailom potvrdíme, či je možné sa prihlásiť. 

Free conference
registration. Lunch and refreshments during coffee breaks will be provided
during the conference. Travel Expenses are not covered. Conference capacity is 110 participants. If there is any reason why you cannot participate in the
conference, let us know immediately to find a replacement for you. The registration for the
conference is not available anymore as the capacity is full. In case you would
like to participate, contact us at Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. and we will open the
registration in case somebody cancels his/her participation. 

 Konferencia je súčasťou projektu CIVCIL – Competent in
Volunteering, Competent in Life podporeného programom Európskej Únie Erasmus+. 

This conference is
part of the CIVCIL – Competent in Volunteering, Competent in Life – Project supported
by the EU Program Erasmus+.

erasmus_logo_mic