Kvalitný manažment  dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je zárukou úspechu pre organizácie nielen v treťom sektore. Okrem akreditovaných tréningov Manažmentu dobroľníkov a dobrovoľníčok sme ešte v roku 2014 vytvorili pre slovenské organizácie hodnotiaci systém štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Ku koncu roka 2016  značku kvality získalo už 176 organizácií na Slovensku.

Na Slovensku sa tak postupne zvyšuje počet mimovládnych organizácií, ktoré vedia pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami kvalitne. Takýmto organizáciám, po absolvovaní hodnotiaceho
procesu, udeľujeme značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme. Získať ju môžu za dodržanie pravidiel a postupov, ktoré potvrdzujú istú – základnú, vyššiu, alebo najvyššiu – úroveň práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme uskutočnili, prostredníctvom našich hodnotiteliek, aj v roku 2016 sériu 80 stretnutí a hodnotení. Ich
výsledkom je spolu viac ako 170 organizácií, ktoré to s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami naozaj vedia. 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo_MSVVAS_SRiuventa_logo_sk__1_