Medzinárodná konferencia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií,  9. 2. 2017, Bratislava 

Cieľom konferencie bola výmena skúseností o benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií. Zamerali sme sa na kompetencie získané z dobrovoľníctva a na nástroje, ako tieto kompetencie merať a uznávať. Venovali sme sa dobrovoľníkom/-čkam so znevýhodnením, manažmentom dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením a rolou rôznych aktérov pri dosahovaní spoločného cieľa – inkluzívnej spoločnosti.

Na konferencii v úvodnom paneli vystúpili Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu a Viera Dubačová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Obe zdôraznili dôležitosť dobrovoľníctva, a to najmä inkluzívneho, pre rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku a v Európe. Ocenili aktivity dobrovoľníckych organizácií, ktoré pôsobia na Slovensku a venujú sa náročným oblastiam v prospech iných. Obe poslankyne prisľúbili pomoc a podporu počas ich pôsobenia v parlamente.

Prezentácie ďalších hostí a facilitátoriek:

O skúsenostiach so zapájaním mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva hovorili  tieto koordinátorky dobrovoľníkov a dobrovoľníčky:
Poobedňajšie workshopy:
Podrobný program nájdete TU.
Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 koordinátorov/-riek dobrovoľníkov, pracovníkov a pracovníčok z mimovládneho a verejného sektora a dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Fotografie z podujatia nájdete na https://www.facebook.com/dobrovolnickecentra.
Konferencia bola súčasťou projektu CIVCIL – Competent in Volunteering, Competent in Life podporeného programom Európskej Únie Erasmus+.  Výstupy projektu CIVCIL nájdete tu.