Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2016 oslovila 35 vybraných nadácií, ktoré  vo svojich grantových schémach podporujú náklady na dobrovoľnícke aktivity a koordináciu. Cieľom bolo dosiahnuť, aby nadácie zvýhodňovali a podporovali predovšetkým takých žiadateľov o dotáciu, ktorí získali značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Zároveň tak podporia zvyšovanie kvality dobrovoľníctva na Slovensku.

Z oslovených nadácií sa nám podarilo doteraz zorganizovať 17 stretnutí. Ich výsledkom je 13 nadácií, ktoré prejavili vôľu a záujem podporiť organizácie, ktoré získali štandard kvality. S radosťou konštatujeme, že dve z nich už majú vo svojich aktuálnych grantových výzvach otázky o dobrovoľníctve (Pracuje Vaša organizácia dlhodobo a pravidelne s dobrovoľníkmi? Ak áno, získala Vaša organizácia známku Štandardy kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“?). Sú to Komunitná nadácia Bardejov a Nadácia ESET.

Správu (k 31.1.2017) o implementácii štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do grantových schém a výziev nadácií na Slovensku nájdete TU.


Tento projekt bol podporený z
dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež
2014 – 2020“,
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo_MSVVAS_SR iuventa_logo_sk__1_