To, že dobrovoľníkom sa môže stať každý, v Európe nie je stále samozrejmosťou. Potvrdil to dvojročný projekt Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií s názvom Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote. Zameraný bol na koordináciu mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo znevýhodneného prostredia.

V projekte partneri troch krajín zapojili 75 mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva. Zároveň vytvorili špeciálny tréning o manažmente dobrovoľníkov so znevýhodnením a školili organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať. Nakoniec pomocou vytvorených online nástrojov zmerali, aké kompetencie mladí ľudia vďaka dobrovoľníctvu získali.

Svoje skúsenosti mladí ľudia, ich koordinátorky a organizátori projektu zdieľali vo februári na konferencii v Bratislave a v publikáciách vytvorených počas projektu.

Tlačová správa 27. 2. 2017 

Výstupy z konferencie, 9. 2. 2017