V čase od 26. do 29. apríla 2017 sa predstavitelia siedmich partnerských organizácií zapojených do projektu EVOLVET podporeného Európskou komisiou v rámci programu Erazmus+ stretnú v portugalskom meste Porto. 

 Na tomto poslednom medzinárodnom projektovom stretnutí sa koordinátori zo siedmych partnerských krajín budú zaoberať poslednými aktivitami, ktoré ich pred oficiálnym koncom tejto európskej iniciatívy ešte čakajú. Stretnutie bude mať dva hlavné ciele:koordinátori predstavia finálne verzie materiálu, ktorý vznikol v rámci partnerstva – ide o manuál slúžiaci pre tréning koordinátorov dobrovoľníkov, na ktorom odborníci z partnerských krajín pracovali počas predchádzajúcich štádií projektu. Tiež sa dohodnú na štruktúre a aktivitách záverečných aktivít, ktoré sa budú v rámci projektu EVOLVET konať na miestnej úrovni – pôjde o sedem multiplikačných podujatí (v každej zo zapojených krajín sa uskutoční jedno) s cieľom rozšíriť výsledky projektu medzi 140 expertov, dobrovoľníkov, predstaviteľov neziskového a verejného sektora pracujúcich na rozvojových projektoch, ktoré si vyžadujú zapojenie dobrovoľníkov.

Vďaka stretnutiu budú mať účastníci tiež možnosť zoznámiť sa s kolegami z Portugalska a aktivitami, ktoré táto organizácia (Pista Mágica – Associação – http://www.pista-magica.com/) realizuje.

EVOLVET (European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training) je dvojročný projekt financovaný Európskou komisiou, koordinovaný španielskou organizáciou CONGDCAR a podporovaný šiestimi partnermi pracujúcimi v oblasti dobrovoľníctva a rozvojových projektov zameraných na sociálnu inklúziu a vzdelávanie. Partnermi projektu sú: Südwind Agentur (Rakúsko), Art in Tanzania Ry (Fínsko), LVIA (Taliansko), Fund for Intercultural Education (Poľsko), Pista Mágica – Associação (Portugalsko) and Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (Slovensko).

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac, navštívte webstránku projektu EVOLVET (http://www.evolvetproject.eu/), sledujte projekt na Facebooku (https://www.facebook.com/Evolvet-project-112978182396674/?fref=ts), alebo nás kontaktujte.

Projekt EVOLVET môžeme realizovať vďaka podpore Európskej komisie prostredníctvom Programu Erasmus+ – KA2: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy.