Prínosy tešia, nedostatky mrzia. Jedno i druhé dáva príležitosť na zlepšenie – a o to nám ide.

Otvorene priznávame, že nie je vždy všetko dokonalé, avšak, vďaka spätnej väzbe na tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčoksa stále vieme zlepšovať.

Tentokrát prinášame druhú časť spätnej väzby a to vyjadrenia absolventov tréningu k tomu, čo im dal, aký mal pre nich prínos a tiež čo im chýbalo a čo by zmenili.

feedback3

Aké boli prínosy?

 • utvrdenie správnosti postupov práce, ktorú som doteraz pri práci s dobrovoľníkmi používala, ucelený obraz o všetkých aspektoch práce koordinátora dobrovoľníkov, upozornenie na oblasti, na ktoré sa v práci musím zamerať
 • nové poznatky, rady, informácie a určite som spoznala to, o čom sa na verejnosti nehovorí, nové nápady a ujasnenie si čo za akých okolností robiť
 • vhľad do systému manažmentu, kopec inšpirácií, ale aj dilém, rovnako je pre mňa výzvou povedať si, že čo a hlavne ako ďalej, myslím, že práve manažment dobrovoľníkov napomáha profesionalizácii, ktorú 3.sektor tak potrebuje
 • veľa nových informácií použiteľných v praxi, kontakty na šikovných, motivujúcich ľudí, veľmi príjemne strávený čas
 • nové informácie a poznatky, spoznanie nových ľudí, kontakty, formovanie názorov, spoznanie práce dobrovoľníkov
 • školenie mi vnieslo do mojej práce viac svetla, systému, zorganizovanosti
 • na čo sa mám zamerať a čo si rozvíjať, aby som sa mohla stať koordinátorkou dobrovoľníkov, ukázalo mi pozadie, ktoré je za celou prácou koordinátora
 • informácie, spoznanie nových ľudí, príbehov, zážitky, zblíženie
 • nový pohľad na dobrovoľníctvo ako také, dobrovoľníkov a koordinátorov, naučila som sa veľké množstvo nových info
 • nové informácie,  zmena môjho pohľadu
 • novú skúsenosť, informácie, zážitky
 • celkový obraz na koordinovanie, vôbec to nevyzerá ľahko

Aké boli nedostatky?feedback4

 
 • zle sa mi písali poznámky v sede na kolenách, škoda, že nie vždy poslúchala technika, prezentácie sú fajn
 • nezmenila by som nič, nakoľko mi priebeh školenia vyhovoval po všetkých stránkach
 • možno v rámci 1.dňa drobné zmeny, odľahčiť tému
 • nič
 • začiatok školenia bol náročnejší na sústredenie a vstrebanie všetkých informácií, vhodnejšie by bolo prestriredať aj info tvorivou alebo hravou formou podať informácie
 • nič
 • zmenila by som dobu prestávky na obed, alebo by som obed zabezpečila (obed 1,5 hod.)
 • nič, možno by som zmenila čas (9:00-16:00) lebo to bolo pridlhé, aspoň 1.2 dni
 • nechýbalo mi nič, všetko bolo super
 • nič
 • nemenila by som nič, všetko bolo OK
 • mne osobne nič, každý deň sa mi páčil, dostali sme info, ktoré potrebujeme do života koordinátorov
/spracované z dotazníkového hodnotenia tréningu zo dňa 24.11.2016,
ktoré sú v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií/