V pristoroch bratislavskej organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa dňa 28.2.2018 stretli zástupcovia pracovnej skupiny k tvorbe Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, aby sfinalizovali tvorbu tohto kľúčového materiálu.