Situačná analýza kvality života mladých ľudí na Slovensku je zložito znejúci pojem, ktorý približuje, ako sa žije mladým ľuďom na Slovensku v roku 2018. Prečítajte si o nej viac. 

Správa o mládeži 2018 (ďalej len „správa“) je v poradí tretím komplexným materiálom, ktorý prezentuje súčasný život mladých ľudí na Slovensku na základe výskumov a zistení mnohých erudovaných odborníkov. Nadväzuje na Správu o mládeži 2014 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí v rôznych oblastiach činnosti tejto špecifickej a zároveň jednej z najvýznamnejších vrstiev populácie každej vyspelej spoločnosti.

Proces prípravy Správy o mládeži 2018 vychádza z dokumentu Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020. Jej hlavným cieľom, podobne ako pri predchádzajúcich správach, je zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí v Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži.

Garantom správy je odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Koordináciu tvorby textu zabezpečovala priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Jej popularizovanú verziu si môžete prečítať po kliknutí TU a jej kompletnú verziu po kliknutí TU.  

Screenshot 2018 09 18 10.35.37