Prečo sa usilovať o značku kvality?

Vytváranie obrazu o organizácii
Ukážte svoju značku kvality ako dôkaz, že vnímate nevyčísliteľnú hodnotu práce dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, záleží Vám na tom, aby sa u Vás cítili dobre, chcete sa o nich starať a správať sa k nim férovo.

Sebapropagácia
Prezentujte sa pred svojimi priaznivcami, donormi či záujemcami o dobrovoľníctvo u Vás, že ste profesionálny partner, na ktorého sa dá spoľahnúť.

Zľavy na tréningy
Užite si vzdelávania, ktoré poskytuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a využite zľavu 10 % zo základnej ceny, ktorá je určená len pre držiteľov značky kvality.

Benefity v nadačných grantových programoch
Posilnite šancu získania podpory pre Váš projekt v niektorej z partnerských nadácii. V týchto nadáciách sa vo formulároch žiadostí o grant pýtajú aj na značku kvality:

Pre koho je značka kvality určená?
 • Chcete pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami kvalitne a dobre?
 • Máte chuť niečo zlepšiť, no neviete, ako na to?
 • Máte vytvorený systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami
 • Chcete byť zaujímavou organizáciou a dokázať, že ste dobrí?
 • Zaujíma vás, ako sa pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami vyhnúť problémom?
 • Chcete ukázať donorom, že to s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami viete?

Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali áno, je tu čas na získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi na základe štandardov kvality.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú známkou kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. Značka kvality sa udeľuje na tri roky.

 

Spoznajte značku kvality v krátkom videu

 

Ako na to?

K získaniu známky kvality je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v nadväzujúcich krokoch:

 1. Najprv svoju organizáciu sami ohodnotíte prostredníctvom nasledujúceho sebahodnotiaceho formuláru (na správne načítanie formulára je potrebné inštalovať najnovší Adobe Reader). Vyplnený formulár zašlete na emailovú adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Podrobné informácie o sebahodnotení nájdete v tomto manuáli.
 2. Externý hodnotiteľ sa s vami spojí a vyžiada si od vás doplňujúce materiály/dokumenty, ktorými podľa vami vyplneného formulára disponujete.
 3. Po doplnení materiálov vám hodnotiteľ udelí/ neudelí známku kvality a konzultuje spôsob vylepšenia kvality manažmentu dobrovoľníkov v organizácií.

Proces externého hodnotenia trvá približne 1 až 3 mesiace v závislosti od toho, nakoľko máte k dispozícii všetky materiály, ktoré dokážu, či istý štandard spĺňate.

 

Štandardy sú zamerané na tieto oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami:

 • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Právny a etický rámec
 • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
 • Začlenenie do tímu
 • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
 • Ocenenie a uznanie
 • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu

 

Podrobnejšie informácie o tvorbe štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a základných výstupoch nájdete v tejto publikácii.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov na Slovensku vznikli v roku 2014. V roku 2015 sme vyškolili hodnotiteľky štandardov kvality pre všetky kraje Slovenska. Hodnotením prešlo  96 organizácií, z toho 26 organizácií splnilo najvyšší štandard práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, 23 vyšší štandardov a 47 organizácií základný štandard.

Značka kvality sa stala súčasťou dobrovoľníckych ponúk dobrovoľníckych centier. Potenciálni dobrovoľníci vidia, koľko má hviezdičiek, resp. aký štandard spĺňa organizácia, ktorá zverejnila dobrovoľnícku ponuku. 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.