Užitočné legislatívne východiská pre dobrovoľníctvo, dokumenty a právne analýzy:

Zákon o dobrovoľníctve č. 406 / 2011 Z. z.

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020

Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier

Právny rozbor dobrovoľníckej činnosti detí do 15 rokov (právnu analýzu spracovala pro bono VICOVÁ & ŠUMICHRAST advokátska kancelária)

Členstvo a dobrovoľnícka činnosť v tom istom občianskom združení (spracovala Alžbeta Frimmerová, právnu analýzu poskytla pro bono VICOVÁ & ŠUMICHRAST advokátska kancelária)

Právna analýza firemného dobrovoľníctva (právnu analýzu spracovala pro bono VICOVÁ & ŠUMICHRAST advokátska kancelária)