Užitočné legislatívne východiská pre dobrovoľníctvo, dokumenty a právne analýzy:

Zákon o dobrovoľníctve č. 406 / 2011 Z. z.

Stratégiu SR pre mládež na 2021-2028

Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Právny rozbor dobrovoľníckej činnosti detí do 15 rokov (právnu analýzu spracovala pro bono VICOVÁ & ŠUMICHRAST advokátska kancelária)

Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti (KROS) 2022-2030

Akčný plán KROS na 2022-2026

Národný program aktívneho starnutia

Blueprint for European Volunteering 2030 | CEV

Národný plán rozvoja dobrovoľníctva 2024-2030