Získajte vedomosti a skúsenosti so service learningu. V máji 2024 otvárame ďalší turnus akreditovaného Inovačného vzdelávania na tému Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávanímareflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. 

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu:

  • spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu,
  • naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu,
  • naučia sa rozlišovať medzi rôznymi modelmi service learningu,
  • spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,
  • vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojho predmetu.

Cieľovou skupinou sú pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. 

Tréning pozostáva z 3 stretnutí (10. mája, 11. mája, 28. mája), ktoré sa uskutočnia v Lučenci. A následne čaká účastníkov a účastníčky 26 hodín dištančného vzdelávania.

Link na prihlasovací formulár: TU

Viac informácií nájdete TU.