9. novembra 2021 štartujeme akreditovaný tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý poskytuje aktuálne teoretické a praktické vedomosti, rozvíja zručnosti potrebné pre prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ponúka konkrétne metódy uplatniteľné v práci koordinátoriek a koordinátorov.

Tréning je určený pre pracovníkov/-čky a dobrovoľníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí už pracujú  s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať.

Počas tréningu sú využívané rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexia. Zapamätanie naučeného posilňuje interaktívna práca v skupine a výmena skúseností počas diskusií. 32-hodinový akreditovaný tréning, rozdelený do 4 dní, prispôsobujeme skúsenostiam a potrebám účastníkov a účastníčok. Celý on-line tréning trvá približne 5 týždňov.

Súčasťou záverečnej skúšky je odovzdanie písomného spracovania manuálu/smernice dobrovoľníckeho programu, ktorý budete mať príležitosť pred odovzdaním konzultovať. Úspešní absolventi/-tky kurzu (potrebné je absolvovať minimálne 90 % obsahu tréningu a odovzdať vypracované zadanie) získavajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

 

Ak ešte váhate, tak si prečítajte, čo o tréningu hovoria absolventi:

Zistila som, ako predísť tomu aby dobrovoľníci odchádzali, ako ich motivovať a pracovať s nimi. Ako pracovať so sebou, aby som dobrovoľníkov mohla lepšie viesť.

Dozvedela som sa o dôležitosti výberu a koordinácie dobrovoľníkov, o roli koordinátora, sprevádzača, supervízora. O rôznych typoch motivácie - ako ju sledovať, napĺňať, prehodnocovať. Že sa zvyšuje trend "sebeckého dobrovoľníka".

 

Termíny online stretnutí sú: 9. november, 11. november, 18. november, 23. november, 28. november, 1. december, 7. december a 9. december 2021 (vždy v čase od 13:00 do 16:30).

Cena za akreditovaný tréning je 100 eur. V prípade, že ste členom PDCO, máte 50% zľavu a ak ste držiteľom značky kvality alebo dobrovoľník, tak máte zľavu 10%.

Na tréning sa prihlásite vyplnením prihlasovacieho formulára do 31. októbra 2021.

 

Viac o našich tréningoch sa dozviete TU.