Platforma oslavuje 10. výročie

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií má za sebou 10 rokov usilovnej práce. O tom, ako vznikla Platforma, čo sa nám podarilo a ešte oveľa viac sa dočítate v brožúre, ktorú sme pre vás pripravili.

"Pred 10 rokmi sme spolu s Betkou Frimmerovou, vtedy Mračkovou a ďalšími nadšenkyňami rozvoja dobrovoľníctva Jankou Vlašičovou a Táňou Matulayovou založili Platformu. Jej formálnemu vzniku predchádzali asi dvojročné neformálne sieťovacie stretnutia so zástupcami a zástupkyňami dobrovoľníckych centier na Slovensku a debaty o tom, aká by mala byť úloha Platformy a čo by sme mali robiť. V tom čase sa na Slovensku dobrovoľníctvo pomaly rozvíjalo, začínalo fungovať národné dobrovoľnícke centrum a postupne v jednotlivých krajoch vznikali krajské dobrovoľnícke centrá. Prinášanie inovácií a dobrej praxe zo zahraničia, vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva, otváranie tém, ktoré trápili organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a advokovanie podmienok pre rozvoj dobrovoľníctva - to boli oblasti, ktoré potrebovali zastrešiť a v ktorých sme sa začali angažovať. Za posledných 10 rokov sa nám podarilo dosiahnuť viacero úspechov, ktoré pozitívne ovplyvnili prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva. Veľkú úlohu pri ich dodsahovaní však zohrali silné partnerstvá s mimovládnymi organizáciami, štátnymi a verejnými inštitúciami a zahraničnými organizáciami. Za tieto partnerstvá a priateľstvá sme vďačné, lebo nás posúvajú vpred a dávajú zmysel našej práci," hovorí Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy.

Prajeme vám príjemné čítanie brožúry, v ktorej nájdete okrem iného aj dôležité míľniky a úspechy Platformy.

K nášmu 10. výročiu chystáme aj ďalšie prekvapenia, tak nás sledujte aj naďalej :)