Platforma na jeseň pripravuje nové osobné tréningy Manažmentu dobrovoľníkov/-čok, ktoré prebehnú v Prešove a Trstenej.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií obnovuje po prekonaní najväčšej vlny koronakrízy a uvoľnení opatrení realizáciu osobných tréningov. Okrem plánovaného augustového tréningu Service learning, ktorý sa bude konať v Banskej Bystrici, organizujeme hneď dva tréningy Manažmentu dobrovoľníkov/-čok, ktoré prebehnú na jeseň tohto roka.

Kurz je určený pre pracovníkov/-čky a dobrovoľníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí už pracujú  s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. 

Tréning je akreditovaný a poskytuje aktuálne teoretické a praktické vedomosti, rozvíja zručnosti potrebné pre prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ponúka konkrétne metódy uplatniteľné v práci koordinátoriek a koordinátorov. 

Počas tréningu sú využívané rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexia. Zapamätanie naučeného posilňuje interaktívna práca v skupine a výmena skúseností počas diskusií. 

Rozsah tréningu je 32 hodín, rozdelený je do 4 dní. Prispôsobený bude skúsenostiam a potrebám účastníkov a účastníčok.

V cene tréningu je zahrnutý vzdelávací materiál, občerstvenie, priestor, technické zabezpečenie a odborné zázemie vzdelávacieho programu.

Súčasťou záverečnej skúšky je odovzdanie písomného spracovania manuálu/smernice dobrovoľníckeho programu, ktorý budete mať príležitosť pred odovzdaním konzultovať. Úspešní absolventi/-tky kurzu (potrebné je absolvovať minimálne 90 % obsahu tréningu a odovzdať vypracované zadanie) získavajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

Termíny a miesto konania aktuálnych kurzov

SEPTEMBER
(osobný tréning)

Termín konania: 09. až 12. september 2020
Miesto konania: Prešov

Cena: 80 €/os. (60 €/os. pre členov PDCO)

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

OKTÓBER
(osobný tréning)

Termín konania: 13. až 16. október 2020
Miesto konania: Trstená

Cena: 80 €/os. (60 €/os. pre členov PDCO)

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Bližšie informácie k aktuálnym tréningom poskytne Dominika Hradiská.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+421 907 125 177.

 

Tréningy sú podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Screenshot 2018 09 18 10.35.37