V dňoch 17. a 18.10.2019 sa konala konferencia mimovládnych organizácií s názvom Orbis Civitates. 

Vo vyhlásení účastníkov a účastníčok celoslovenskej konferencie mimovládnych organizácie s názvom Orbis Civitates sa nachádza aj téma dobrovoľníctva. Odporúčania pre ďalšie roky sa týkajú týchto dvoch hlavných  bodov: 

1. Aktualizovať legislatívu v oblasti dobrovoľníctva na základe potrieb praxe tak, aby boli v jednotlivých právnych predpisoch zachované základné princípy dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo chápeme ako činnosť vykonávanú vo voľnom čase bez nároku na finančnú odmenu, na základe slobodného rozhodnutia a v prospech iných osôb alebo pre verejný prospech).

2. Vytvoriť a implementovať mechanizmus priamej štátnej podpory dlhodobých dobrovoľníckych programov v rôznych oblastiach. 

 

Celé znenie vyhlásenia si môžete prečítať tu.