solidarity corps banner reps 342x272 sk

Európsky zbor solidarity

V minulosti Európska dobrovoľnícka služba (EDS), dnes Európsky zbor solidarity (EZS) – iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo participovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Cieľom Euróspkeho zboru solidarity je posilňovať solidaritu a vytvárať inkluzívnejšiu spoločnosť, podporovať zraniteľné osoby a reagovať na sociálne výzvy. Za týmto účelom spája EZS podporu a zapájanie mladých ľudí a organizácií do zaujímavých a obzvlášť prospešných  projektov na princípe stratégie win-win, pri ktorej všetci zúčastnení napĺňajú svoje potreby a dosahujú úžitok.

Mladým ľuďom, ktorí chcú pomáhať, chcú sa učiť a rozvíjať, ponúka inšpiratívnu a posilňujúcu skúsenosť. Môžu rozvíjať svoj osobnostný potenciál, sociálne, profesionálne zručnosti, talenty a schopnosti, a tie ďalej využívať vo svojom súkromnom živote aj budúcom profesionálnom uplatnení.

Ako to funguje

Na portáli Európskeho zboru solidarity sa môžu zaregistrovať mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov a hľadať pre seba tú správnu príležitosť. Akreditované organizácie, ktoré majú prístup k databáze môžu vyzvať zaregistrované osoby, aby sa zúčastnili na projektoch týkajúcich sa solidarity alebo ponúkať konkrétne príležitosti, na ktoré môžu mladí ľudia priamo reagovať.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v Európskom zbore solidarity

PDCO bola v januári 2019 pridelená Značka kvality na vysielanie a hosťovanie  v rámci dobrovoľníckych aktivít Európskeho zboru solidarity. Na základe značky kvality nás môžete nájsť v medzinárodnej databáze akreditovaných organizácií uverejnených na tejto stránke https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en

V apríli 2019 bol Národnou agentúrou v rámci programu EÚ Erasmus+ podporený projekt pod názvom Objav dobrovoľníctvo!

Je to projekt na hosťovanie dobrovoľníka/čky v našej organizácii na dobu 12 mesiacov, kde jadrom jeho/jej aktivít je prostredníctvom tvorby kreatívnych obsahov zo sveta dobrovoľníctva (obrázky, fotky, videá, plagáty, bannery, interviews a pod.) a ich zdieľania (workshopy a prezentácie, sociálne siete) pomáhať šíriť a propagovať myšlienku dobrovoľníctva, a prispievať tak zvyšovaniu povedomia a statusu dobrovoľníctva v našej spoločnosti.

Chceš sa o našom projekte dozvedieť viac, alebo by si chcel/a vycestovať za dobrovoľníckou skúsenosťou do zahraničia?

Klikni na odkazy nižšie alebo sa obráť na našu EZS koordinátorku, so  súvisiacimi otázkami Ti radi pomôžeme!

Daniela Ivanová

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+421 945 445 995

 Výzva k aktuálnemu projektu Discover Volunteering (2019 – 2020) Tu - Výzva bola uzavretá.

 Viac informácií o Európskom zbore solidarity a možnostiach ako sa stať jeho súčasťou nájdete aj na stránkach IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ak chcete viac informácií o možnostiach pre hosťovanie dobrovoľníka/-čky  v rámci Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, informujte sa u Idy Adolfovej na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / +421 918 326 416.

Screenshot 2018 09 18 10.35.37LA logo Erasmus