S cieľom budovať kapacity v dobrovoľníckom sektore na presadzovanie rovnosti a na boj proti diskriminácii, vrátane diskriminácie na základe pohlavia aj iných faktorov už po druhýkrát využilo Európske centrum dobrovoľníctva formu subgrantingu na podporu aktivít svojich členských organizácií. V rámci programu VERA udeľovalo subgranty v 2 oblastiach (Volunteering&Equality a Rights&Action).

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií získala grant v oblasti Rights & Action vo výške 11 250€.

Projektové aktivity budú realizované od 1. apríla 2024 do 10. decembra 2024.

Projekt má za cieľ zlepšiť podmienky pre zapájanie ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva. Vytvorením národnej databázy dobrovoľníckych príležitostí, ktorá bude obsahovať komponenty označujúce dobrovoľnícke príležitosti s ohľadom na ich pripravenosť na prijatie dobrovoľníkov/čok s rôznym typom znevýhodnenia, chceme vytvoriť reálnu ponuku pre ľudí so znevýhodnením. Zároveň registrácia do databázy bude od organizácií vyžadovať splnenie štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi a zamyslenie sa nad vlastnou inkluzívnosťou. Organizácie, ktoré budú zadávať ponuky pre dobrovoľníkov so znevýhodnením prejdú posúdením príslušného krajského dobrovoľníckeho centra. Pre koordinátorov dobrovoľníkov pripravíme sebahodnotiaci dotazník na posúdenie inkluzívnosti organizácie a webinár na tému práce so znevýhodneným dobrovoľníkom.

Spustenie databázy bude sprevádzané kampaňou s odkazom, že dobrovoľníctvo je pre všetkých. Súčasťou kampane budú videá, dobré príklady zverejňované na sociálnych sieťach aj offline nástroje.

Výstupom má byť väčšie množstvo dobrovoľníckych aktivít prístupných ľuďom so znevýhodnením usmiestnených v jednej databáze a viac organizácií, ktoré vnímajú aj ľudí so znevýhodnením ako vhodných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky.

Viac informácií na https://www.europeanvolunteercentre.org/vera2024-call-for-proposals

VERA 2024 LOGO 1