Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami odštartovala 20. mája 2024 v poradí už 16. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá bude trvať do 26. mája 2024. 

Pre verejnosť je pripravených viac ako 770 aktivít od vyše 300 organizácií.

„Dobrovoľníci budú pomáhať pri úpravách exteriéru alebo interiéru, maľovaní, kosení či hrabaní. Ďalšou kategóriu aktivít je priama práca s klientmi organizácií – rôzne tvorivé dielne, vychádzky a stretnutia s klientmi. V rámci Týždňa dobrovoľníctva sú v ponuke aj Dni otvorených dverí, na ktorých je možnosť zoznámiť sa s fungovaním organizácie,“ uvádza Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Každoročne sa zapájajú občianske združenia, neziskové organizácie, školy, CVČ, ale aj múzeá, galérie či knižnice. Podujatie sa stáva stále obľúbenejším aj u samospráv, ktoré do dobrovoľníctva pozývajú svojich občanov. 

„Prostredníctvom Týždňa dobrovoľníctva chceme aj v tomto roku povzbudiť ľudí k dobrovoľníctvu, ukázať im rôzne možnosti angažovanosti a zmeniť ten kúsok sveta, na ktorý máme dosah. Chceme dokázať, že aj malé skutky môžu byť veľkým hrdinstvom. Spoločné malé dobro môže viesť k veľkej zmene v komunitách, spoločnosti, ale aj vo vnútri každého dobrovoľníka a dobrovoľníčky,“ dopĺňa Eva Ščepková.

Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk.  Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky aktivít tú, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí, a na webe sa na ňu priamo prihlásiť. Každá aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pričom prihlasovanie je možné najneskôr do dvoch dní pred konaním dobrovoľníckej činnosti.