Na fokusovej skupine vám predstavíme výsledky reprezentatívneho výskumu o dobrovoľníctve v čase krízy a spoločne chceme diskutovať o vašich skúsenostiach.

Pozývame zástupcov a zástupkyne organizácií na fokusové skupiny na tému Dobrovoľníctvo v čase krízy. Na fokusovej skupine vám predstavíme výsledky reprezentatívneho výskumu o dobrovoľníctve v čase krízy a spoločne chceme diskutovať o vašich skúsenostiach s prácou s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich zapájaním počas krízy spojenej s pandémiou COVID-19 a prvých fáz vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine. Chceme lepšie porozumieť skúsenostiam organizácií v tejto oblasti, aby sme na základe nich mohli navrhovať úspešné stratégie zapájania ľudí do dobrovoľníctva v čase krízy, a tak navrhnúť efektívny systém spolupráce v rámci sektora aj medzi sektormi.

Je ideálne, ak sa fókusovej skupiny z Vašej organizácie zúčastnia osoby, ktoré v čase krízy koordinovali dobrovoľníkov a dobrovoľníčky alebo s nimi pracovali. Vítaní sú aj zástupcovia a zástupkyne verejných inštitúcií, ktoré pri výkone svojej práce v časoch kríz prichádzali do kontaktu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Fokusové skupiny sa budú realizovať v týchto termínoch:

  • 7.5.2024 v čase od 10,30 do 12,30 online
  • 9.5.2024 v čase od 13,00 do 15,00 prezenčne v Bratislave v centrále RMS na Štúrovej 3
  • 19.6.2024 v čase od 13,00 do 15,00 prezenčne v Prešove (miesto konania upresníme)

V prípade záujmu o účasť prosím vyplňte formulár na tomto linku.

Fokusové skupiny sú súčasťou projektu VEGA 1/0603/23, ktorý realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Skupiny organizujeme s pomocou Rady mládeže Slovenska a Prešovského dobrovoľníckeho centra.

fokusove skupiny