Štartujeme prihlasovanie do 16. ročníka celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva.

16. ročník celoslovenskej kampane sa uskutoční v novom termíne - od 20. mája do 26. mája 2024. Týždeň dobrovoľníctva prináša možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné. Samotné organizácie môžu prihlásiť svoju aktivitu do 30. apríla prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií organizuje v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave a Prešove v poradí 16. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva

V tomto ročníku Týždňa dobrovoľníctva chceme dokázať, že aj malé skutky môžu byť veľkým hrdinstvom. Spoločné malé dobro môže viesť k veľkej zmene v komunitách, spoločnosti, ale aj vo vnútri každého dobrovoľníka a dobrovoľníčky. Tie najmilšie činy sa často dejú nenápadne. Považujeme za dôležité ukázať, že dobro sa okolo nás stále koná, ľuďom záleží na svojom okolí a chcú ho pozitívne ovplyvňovať. V časoch, keď prieskumy ukazujú nárast skepsy, pocitu frustrácie a obáv z budúcnosti chceme ukázať druhú stranu a odkázať všetkým, že aj oni majú supersilu, ktorou môžu zlepšovať svet,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, koordinátorka kampane na národnej úrovni.

Do kampane sa každoročne zapájajú občianske združenia, školy, centrá voľného času, samosprávy, knižnice, múzeá, domovy sociálnych služieb a mnohé ďalšie.

„Všetky organizácie a inštitúcie, ktoré sa chcú predstaviť verejnosti a pripraviť ukážku dobra, pozývame do Týždňa dobrovoľníctva. Využite príležitosť nájsť nových dobrovoľníkov, partnerov či podporovateľov cez najväčšie dobrovoľnícke podujatie roka,“ dopĺňa Dominika Hradiská.

Organizácie sa môžu do nového ročníka Týždňa dobrovoľníctva prihlásiť do 30. apríla 2024 prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk. Na webovej stránke sa organizácia zaregistruje a následne môže pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych ponúk. Kontakt s organizáciami a podporu pri realizácii aktivít poskytujú v regiónoch krajské dobrovoľnícke centrá, ktorých kontakty sú dostupné na webovej stránke. Pre verejnosť budú dobrovoľnícke ponuky zverejnené na www.tyzdendobrovolnictva.sk od 2. mája 2024.