Bezplatný tréning je určený pedagogickým zamestnancom materských, základných a stredných škôl. Tréning sa uskutoční prezenčne v Lučenci.

Cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov a pracovníčok s mládežou a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Absolventi tréningu budú vedieť zapracovať inovatívnu vyučovaciu stratégiu service learning do vyučovania. Školy, ktoré zrealizujú service learningový projekt, budú podporené 200 eurami na pokrytie základných potrieb žiakov pri realizácii takéhoto projektu. 

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním reflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí.

Po zrealizovaní projektu a prihlásení sa do oceňovania Angažovaná škola, sa škola uchádza o jedinečnú značku Angažovaná škola.

Projekt Angažovaná škola je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu a je v súlade s aktuálnou Stratégiou SR pre mládež. Viac informácii aj o už zrealizovaných projektoch nájdete na angazovanaskola.sk.

Termíny:

  • 4.5.2023 v čase 9:00 - 17:00 v Lučenci
  • 5.5.2023 v čase 9:00 - 17:00 v Lučenci
  • 6.5.2023 v čase 9:00 - 17:00 v Lučenci

Cena: zadarmo

Prihlasovací formulár: TU

Viac informácií o tréningu: TU