Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR  vyhlásilo 2. kolo výzvy na nominácie do komisií Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027. Do 6. februára 2023 je možné zasielať nominácie na členov/členky do komisií pracujúcich pod Monitorovacím výborom. 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR po rokovaniach s Európskou komisiou navýšilo počty zástupcov občianskej spoločnosti v komisiách.

Výzva sa týka týchto konkrétnych komisií:

  1. Komisia pre cieľ 1 „Inteligentnejšia Európa“: 1 miesto
  2. Komisia pre cieľ 3 „prepojenejšia Európa“: 1 miesto
  3. Komisia pre cieľ 4 „prepojenejšia Európa“: 1 miesto pre oblasť zamestnanosť a trh práce
  4. Komisia pre cieľ 5 „Európa bližšie k občanom“: 1 miesto
  5. Komisia pre fond spravodlivej transformácie: 3 miesta
  6. Komisia pre MRK: 1 miesto

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí - hľadajú 2 zástupcov občianskej spoločnosti

Okrem toho Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spúšťa proces výberu zástupcov občianskej spoločnosti do monitorovacieho výboru programov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

 

Podmienky zapojenia sa do výzvy nájdete TU.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením online dotazníka: https://forms.gle/dMzLQgT6ZdCj6z4w5