Do finále postúpila 1 materská škola, 2 základné školy a 5 stredných škôl. Projekty postupujúcich škôl si môžete prečítať na našom webe.

angazovana skola logoAngažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je realizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Service Learning Award pre strednú a východnú Európu. Projekt Angažovaná škola oceňuje materské, základné a stredné školy, ktoré zapracovali do klasického vyučovania progresívnu stratégiu service learning a prispieva k rozširovaniu metódy na ďalších školách.

Do 2. ročníka národného oceňovania sme prijali 15 nominácií, pričom do finále postúpilo 8 škôl: 

  • Materská škola Bystré 172 - projekt Lipy pre oddych i úžitok
  • Základná škola Andreja Sládkoviča zo Sliača - projekt Ekocyklo - nech príroda za nás netrpí
  • Základná škola Júliusa Juraja Thurzu v Detve - projekt "Plavba živou záhradou"
  • Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové - projekt Eko-aktivity
  • Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove - projekt Vtáčí ostrov
  • Stredná odborná škola v Snine - projekt Dobrý skutok pre priateľov
  • Stredná odborná škola beauty služieb z Košíc - projekt Beauty srdce pre osamelých seniorov
  • Stredná odborná škola obchodu a služieb z Prievidze - projekt Most spájajúci generácie

Kompletné výsledky z národného aj medzinárodného kola zverejníme do konca roka 2021.

Národnú komisiu tvoria zástupkyne Platformy dobrovoľníckych centier, zástupkyne Ministerstva školstva VVaŠ SR a pedagogičky z Univerzity Mateja Bela s niekoľkoročnými skúsenosťami s implementáciou stratégie service learning do výučby. Medzinárodné ocenenie udeľujú zástupcovia  a zástupkyne organizácií zo šiestich krajín strednej a východnej Európy implementujúcich stratégiu service learning vo svojich krajinách. 

Projekt je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

 logo minedu logo_iuventa_nové.png  logo Nadacia BLUE