V septembri sa náš tím rozšíril o ďalšiu šikovnú kolegyňu. Veronika Kosková bude mať na starosti koordináciu vzdelávacích aktivít a tréningov.

veronika koskova na webVeronika vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite a krátko pôsobila v oblasti poradenstva. Skúsila si aj prácu v IT sektore, kde riadila HR procesy a mala na starosti manažment projektov. Žije a pracuje v Banskej Bystrici. Počas rodičovskej dovolenky sa stala súčasťou OZ Materského centra Mamina, vďaka ktorému sa dostala viac k dobrovoľníctvu. Ako štatutára materského centra koordinovala aktivity, dobrovoľníčky a zabezpečovala technicko-organizačnú podporu. Od roku 2018 je lektorkou OZ Zippy, kde vzdeláva pedagogických a odborných zamestnancov v programoch na rozvoj sociálnych zručností u deti. Pri dobrovoľníctve ostala aj po rodičovskej dovolenke a momentálne sa profesionálne venuje dobrovoľníctvu v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. V Platforme dobrovoľníckych centier a organizácii má na starosti koordináciu vzdelávacích aktivít a tréningov.