Vítame v našom tíme Evku Ščepkovú, ktorá bude mať na starosti PR a marketing. 

image.pngEvka vyštudovala cestovný ruch na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a personálny manažment a organizačný rozvoj na Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia na vysokej školy založila občianske združenie EnviroFuture, ktorého poslaním je zvyšovanie environmentálneho povedomia ľudí, zveľaďovanie verejných priestorov a organizovanie vzdelávacích podujatí. Od roku 2013 do 2018 pôsobila v Nadácia Ekopolis, kde mala na starosti PR a marketing. V roku 2016 založila občianske združenie LINK CoWorking Banská Bystrica, ktoré sa venuje vzdelávaniu a networkingu podnikavých ľudí.  V súčasnosti pôsobí aj v komunitno-coworkingovom centre 365.labb v Banskej Bystrici, v rámci ktorého organizuje spolu so svojím šikovným tímom podujatia ako Startup weekend Banská Bystrica, Ekofesty, Stretnutia podnikavcov, marketingové školenia, či TEDxUMB.