Lepší život pre všetkých: PDCO ako strešná organizácia už 10 rokov na strane dobra
Písal sa rok 2011, kedy sa v rôznych častiach Slovenska rozvoju dobrovoľníctva venovali skupiny nadšencov pripravených pomáhať, no systémové zázemie ako pre jednotlivcov, skupiny dobrovoľníkov či organizácie prakticky stále neexistovalo. Snáh, úsilia aj odhodlania bolo mnoho, no zakaždým narážali na regionálne mantinely s dosahom, ktorý na systémové zmeny nestačil.
 
Aj preto práve v tomto roku vznikla Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, nezisková organizácia s hlavným cieľom spojiť silu regionálnych centier, skupín a organizácií a zastupovať spoločné záujmy v snahe presadiť lepšie podmienky a zázemie pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.
 
Rovnaký rok sa stal pre oblasť dobrovoľníctva prelomový, keď bol za účasti Platformy vytvorený a Národnou radou SR definitívne schválený toľko potrebný prvý zákon o dobrovoľníctve, ktorý zákonne ukotvil postavenie dobrovoľníka či dobrovoľníckej činnosti. Naštartované aktivity následne umožnili presadiť ukotvenie pozície koordinátora dobrovoľníkov do národnej sústavy povolaní, rozbehnúť výskumnú činnosť s úlohou identifikovať kľúčové problémy a následne prostredníctvom našej stabilnej účasti vo viacerých významných orgánoch a komisiách dosiahnuť kľúčové zmeny, ktoré, veríme, významne za ostatné roky posilnili zázemie pre dobrovoľníctvo na Slovensku.
 
Podarilo sa nám vytvoriť štandardy práce s dobrovoľníkmi, koordinovať najväčšie každoročné oceňovanie dobrovoľníkov či vytvoriť národné oceňovanie škôl s udeľovaním oficiálnej značky rešpektovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Za desať rokov sme stáli pri desiatkach národných aj medzinárodných projektoch, konferenciách, ale tiež stovkách absolventov našich kurzov, ktoré dopomohli k rozširovaniu siete koordinátorov dobrovoľníkov, ale aj zavádzaniu dobrovoľníckej praxe na školách.
 
Aj vďaka našej priamej skúsenosti strešnej organizácie združujúcej dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie po celej krajine vieme, že úmysel a motivácia neziskoviek vzniká v túžbe meniť menší či väčší kúsok nášho sveta k lepšiemu. Nech už z akýchkoľvek dôvodov sa stávajú ľahkým terčom útokov tých, ktorí by ich prví mali chrániť, práve čisté úmysly, otvorené srdce a spoločná sila nás môžu doviesť k cieľom, pre ktoré to všetko úsilie má pre nás zmysel.
 
Aj preto sme sa pridali ku kampani Lepší život pre všetkých, ktorá odkrýva nielen výnimočné príbehy ale i neraz nenahraditeľnú prácu zanietených ľudí a organizácií hodných obdivu.