Národné dobrovoľnícke ceny poznajú svojich majiteľov: Toto sú ocenení za rok 2020!

Historicky po prvýkrát sa prepojenia dočkali tradičné každoročné dobrovoľnícke ocenenia v krajoch Srdce na dlani a na národnej úrovni Dobrovoľník roka, ktoré priniesli aj historické ročníky s mimoriadnym množstvom nominácií aj ocenených.

Už krajské oceňovanie Srdce na dlani bolo rekordné, keď sa doň vôbec po prvýkrát zapojilo všetkých 8 krajov Slovenska a zaznamenalo rekordný počet nominácií. Zároveň po prvýkrát hodnotiaca komisia vyberala spomedzi všetkých zúčastnených nominácie na národné ceny Dobrovoľník roka 2020, ktoré priniesli nečakaný počet ocenených.

Držitelia národných cien boli vyhlásení na tradičnom slávnostnom podujatí, ktoré sa pre pandémiu uskutočnilo online. Je symbolické, že práve v časoch, kedy je solidarita mimoriadne dôležitá, došlo k spojeniu dobrovoľníckych ocenení, ktoré zaznamenali svoje historické míľníky. 

„Veľmi ma teší, že tak ako po iné roky, aj za rok 2020 sme mali niekoľko desiatok veľmi kvalitných nominácií. Vybrať z nich víťazov nebolo jednoduché. Odborná komisia posudzovala každú zo 60 nominácií individuálne a zodpovedne. Som presvedčená, že ocenenia sú v správnych rukách,“ povedala po odovzdávaní cien Zuzana Vinklerová, výkonná riaditeľka slovenského Národného dobrovoľníckeho centra – CARDO, organizátora národného oceňovania Dobrovoľník roka. 

To pritom prinieslo špeciálne prekvapenie, keď ocenených bolo výrazne viac, než po minulé roky. „Ako organizátor sme odbornej komisii navrhli udeliť aj mimoriadne ocenenie všetkým známym aj anonymným dobrovoľníkom, organizáciám a združeniam, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, firmám, obciam a mestám, zástupcom štátnej správy a verejnej správy, ktorí sa buď priamou dobrovoľníckou činnosťou, alebo podporou iných pri ich dobrovoľníckej činnosti pričinili o celospoločenský prínos v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID−19 a pomoci postihnutým týmto ochorením na Slovensku v roku 2020. Komisia náš návrh prijala a ja všetkým oceneným nielen gratulujem, ale hlavne ďakujem,“ dodala Zuzana Vinklerová z CARDO. 

V každej kategórii národného oceňovania získal jeden z nominovaných cenu Srdce na dlani a certifikát podpísaný ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zároveň v každej kategórii vybrala komisia ďalšie dve nominácie, ktoré boli ocenené ďakovným listom generálnej riaditeľky sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci z MZVEZ SR. V kategórii Dobrovoľník/dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí bola navyše udelená samostatná cena za dobrovoľnícku činnosť v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid.

Všetci ocenení národnou cenou sa stali aj držiteľmi krajského ocenenia Srdce na dlani. Viac sa o jednotlivých ocenených môžete dozviedieť kliknutím na ich mená.

 

Ocenení národnou cenou podľa kategórií za rok 2020

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU
Dávid Jakub

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ
Monika Tomaštíková

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid
Andrij Dichťaruk

KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV
Mária Cipárová

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA
Oravský záchranný systém, o. z.

DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ALEBO DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa a OZ Cesta mladých za projekt EduBox

PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA
Slovenský červený kríž, územný spolok Prešov

DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC
Marcela Václavková-Konrádová

 

Záznam slávnostného odovzdávania ocenení Dobrovoľník roka 2020 si môžete pozrieť priamo na Facebooku.

Prehľad nominovaných v jednotlivých kategóriách a ich videovizitky nájdete na tomto odkaze.

Záštitu nad podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Ivan Korčok. Organizátorom podujatia je CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami zastúpenými Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. 

 

Kontakt k podujatiu Dobrovoľník roka pre médiá:
Katarína Puškárová 
katarina.puskarova@trumpeter.sk