Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v priebehu jari zrealizuje sériu online workshopov, ktoré sa zamerajú na najčastejšie otázky či nejasnosti, s ktorými sa organizácie a realizátori dobrovoľníckych aktivít stretávajú. 

Všetky workshopy sú dostupné bezplatne. Pre zaistenie miesta je nutná registrácia vopred, pre každý workshop je k dispozícii 15 voľných miest. 

 

Motivácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

22. marec 2021 14:00-16:30
Registrácia do workshopu (najneskôr do 17. marca 2021)

Čo ľudí motivuje k dobrovoľníctvu? Čím ich môžeme motivovať, aby sa v našej organizácii cítili dobre a zostali čo najdlhšie? Čo od nás očakávajú? Existuje čistý altruizmus? 

O tom, ako sa mení pohľad na dobrovoľníčenie v spoločnosti, aké skúsenosti s prácou s ľuďmi majú organizácie realizujúce dlhodobé dobrovoľnícke programy a ako sa reagovať na potreby našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, aby s nami zostali aj po tom, ako vyprchá čaro nového a nastúpi stereotyp sa na interaktívnom workshope budete rozprávať s Betkou Brozmanovou Gregorovou.

 

Hodnotenie dobrovoľníkov/-čok a dobrovoľníckeho programu

01. apríl 2021 (bez žartu ☺️14:00-16:30
Registrácia do workshopu (najneskôr do 26. marca 2021)

Ako dobre funguje náš dobrovoľnícky program? Darí sa nám napĺňať jeho ciele? Čo vieme o ľuďoch v našom dobrovoľníckom programe a ako s týmito informáciami pracujeme? Ako vieme, či našu energiu, čas a financie smerujeme správne? 

O tom, že hodnotením nehľadáme chyby, ale riešenia, že dobrovoľnícky program je ako špirála, prečo je pre úspech dôležitý pocit vlastníctva a ako vnímame pri dobrovoľníctve pojem „hodnota za peniaze“ sa budete rozprávať s Dominikou Hradiskou.

 

Legislatíva v dobrovoľníctve

08. jún 2021 14:00-16:30
Registrácia do workshopu (najneskôr do 31. mája 2021)

Čo by som mal/a vedieť o legislatíve dobrovoľníctva, ak v organizácii zapájam dobrovoľníkov/-čky? Čo má obsahovať evidencia dobrovoľníckeho programu? Ako dokumentovať dobrovoľnícku prácu, aby sme ju mohli využívať ako spolufinancovanie dotácií a grantov?

O tom, že administratíva nemusí byť nepriateľ, že je lepšie plánovať ako banovať, že vzťahy v organizácii pokazia skôr nevypovedané veci ako to, čo dáme na papier a o praktických otázkach bežného života organizácie zapájajúcej dobrovoľníkov/čky sa budete rozprávať s Idou Adolfovou.