Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii pokračuje aj v novom roku vo svojej tréningovej činnosti, ktorá sa počas obdobia pretrvávajúcej pandémie koronavírusu presunula do online prostredia.

Veľkú pozornosť v roku 2021 Platforma venuje posilňovaniu výchovy k dobrovoľníctvu na školách a zapájaniu modernej stratégie service learning do vyučovacieho procesu.

Pre pracovníkov a pracovníčky s deťmi a mládežou v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania i pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne otvárame prvý z tohtoročných tréningov service learning, ktorý kompletme prebehne počas 5 online stretnutí prostredníctvom aplikácie Zoom.

Tréningový program otvárame prvým online stretnutím 17. februára 2021, ďalšie stretnutia prebehnú 3., 17. a 31. marca a 14. apríla. Všetky stretnutia prebehnú na Zoome v čase od 14:00 do 16:30.

Cena kompletného trénigového programu je 70 € vďaka dotácii z Programov pre mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. 

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 10. februára 2021.

 

Online pozvánka na tréning (sťahujte .pdf)

iuventa  logo minedu