Medzinárodné partnerstvá nám prinášajú možnosti tvoriť nástroje, ktoré pomáhajú rozvíjať dobrovoľníctvo na Slovensku. Jeden úspešný medzinárodný projekt pod názvom Levol app sme úspešne ukončili začiatkom roka, ale čerpať z jeho výsledkov budú môcť koordinátori a koordinátorky dobrovoľníkov/čok ešte dlho.

Na vzdelávaciu platformu evzdelavanie.dobrovolnickecentra.sk sme preniesli vzdelávací nástroj, ktorý zozbieral informácie o jednotlivých krokoch manažmentu dobrovoľníctva v organizácii a ponúka ich v atraktívnom prostredí so zapojením interaktívnych prvkov.

Nástroj tvorí akúsi elektronickú knihu, ktorá obsahuje aj možnosť veriť si získané vedomosti v krátkych kvízoch. Je vhodný pre absolventov/ky tréningov manažmentu dobrovoľníkov/čok, ktorí/é sa chcú hlbšie ponoriť do niektorých tém manažmentu alebo si pripomenúť obsah vzdelávania.

Tento vzdelávací nástroj môže byť teda doplnkom iného vzdelávania, prípadne je možné získať k nemu prístup aj samostatne, avšak bez možnosti získať certifikát. Je prístupný zdarma, prihlasovacie údaje je možné si vyžiadať na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vzdelávaciu platformu plánujeme postupne vylepšovať a rozširovať na základe potrieb organizácií aj spätnej väzby získanej od jej užívateľov. 

Vzdelávacia platforma existuje vďaka podpore programu Erasmus.