Najstaršie krajské oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani sa svojho dosiaľ najväčšieho ročníka dočkalo v krízovom roku 2020. Po prvýkrát sa do oceňovania zapojilo už všetkých 8 krajov na Slovensku, pričom krajské oceňovanie bude prvýkrát prepojené aj s národným ocenením Dobrovoľník roka.

Do aktuálneho ročníka zároveň viaceré krajské dobrovoľnícke centrá prijali vôbec najvyšší počet nominácií. Celkovo tak bolo do Srdca na dlani 2020 prijatých rekordných 287 platných nominácií, ktoré prejdú hodnotiacim procesom komisií v jednotlivých krajoch.

Najväčšie zastúpenie aj v tomto ročníku majú nominovaní jednotlivci, vo viacerých krajoch sa súčasné obdobie pandémie koronavírusu prejavilo aj na samotnej podobe nominácií. Medzi nominovanými nechýbajú ani skupiny, organizácie, dobrovoľnícke projekty či firmy alebo školy, vďaka čomu je tak v jednotlivých nomináciách zastúpená približne štvorstovka dobrovoľníkov.