Srdce na dlani 2020: Na celom Slovensku sa ocenenia dostalo stovke dobrovoľníkov

Dvadsaťročná tradícia dobrovoľníckych ocenení pokračovala v tomto roku rekordným ročníkom. Zaznamenaný bol najvyšší počet nominácií, do ktorých sa premietlo historicky prvé zapojenie všetkých ôsmich krajov Slovenska a taktiež pandémia koronavírusu, ktorá priniesla ešte aktívnejšiu dobrovoľnícku pomoc.

Oceňovanie nezištných dobrovoľníckych skutkov, projektov, dobrovoľníckych skupín či jednotlivcov sa na Slovensku uskutočnilo aj tento rok. Oceňovanie Srdce na dlani dáva možnosť komukoľvek na Slovensku vyzdvihnúť výnimočných ľudí, ktorí viac, ako na vlastný prospech, myslia na druhých, a verejne oceniť ich nezištnú prácu a pomoc.

Oceňovanie Srdce na dlani prebieha na krajskej úrovni prostredníctvom krajských dobrovoľníckych centier, pričom tento rok bol po prvýkrát v oceňovaní zastúpený každý z ôsmich krajov na Slovensku.

Dobrovoľnícke centrá prijali historicky najvyšší počet 287 nominácií, ktoré v jednotlivých krajoch posudzovali hodnotiace komisie. Celkovo komisie udelili až 91 ocenení či mimoriadnych cien a oceneniu sa tak dostalo viac ako stovke dobrovoľníkov, zastúpených tiež v skupinách či projektoch. V každom kraji sa ocenenia udeľovali v samostatných kategóriách.

K Srdcu na dlani patria aj slávnostné krajské podujatia s vyhlasovaním výsledkov a odovzdávaním cien. Tie sa pre pandémiu presunuli do online, prípadne krajské centrá odovzdali ocenenia osobitne. Šesť krajov vyhlásilo výsledky oceňovania na konci tohto roka, Košický a Trenčiansky tak spravia začiatkom budúceho. Príbehy ocenených nájdete na stránke www.srdcenadlani.sk.

Hodnotiace komisie zároveň v jednotlivých krajoch po prvýkrát spomedzi ocenených vyberali nominácie pre národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2020 – Oceňovanie cenou Srdce na dlani. Spoločne na národnú úroveň poslali až 60 nominácií. Ocenení z jednotlivých krajov sa tak stretnú na spoločnom národnom oceňovaní, v ktorom bude samostatná komisia vyberať držiteľov národných cien. 

Prehľad ocenených za rok 2020


Každý rok vďaka oceňovaniu Srdce na dlani spozná verejnosť desiatky inšpiratívnych príbehov. Tohtoročné oceňovanie a nominácie ovplyvnila aj pandémia koronavírusu, ktorá poukázala, ako už jednotlivci dokážu pomáhať vo veľkom.

V Prešovskom kraji na jarné prepuknutie pandémie zareagoval miestny filantrop, ktorý expresne vo vlastnej réžii expedoval takmer 5000 ochranných štítov do všetkých domovov sociálnych služieb v kraji či iným subjektom, v čase, kedy absentovala pomoc od štátu. V Bratislavskom kraji zas samotné krajské dobrovoľnícke centrum hneď na začiatku pandémie zorganizovalo výzvu #kazdypotrebujerusko, vďaka ktorej zaktivizovalo vyše 150 dobrovoľníkov, ktorí rozniesli takmer 5500 rúšok pre osamelých seniorov, terénnych sociálnych pracovníkov, lekárov či ďalší zdravotnícky personál v kraji.

Tento rok bolo v Banskobystrickom kraji udelené aj ocenenie Srdce na dlani in memoriam iba 21-ročnému Adamovi, ktorého život na jeseň ukončila tragická nehoda. Už od svojich 15 rokov bez nároku na odmenu pomáhal a neskôr pripravoval letné tábory a stal sa mimoriadne cenným členom miestnej organizácie, ktorej sa v budúcnosti mohol stať lídrom.

 

Oceňovanie Srdce na dlani zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Organizátormi krajských oceňovaní sú krajské dobrovoľnícke centrá, organizátorom národného oceňovania je Cardo – Národné dobrovoľnícke centrum. Srdce na dlani je projektom podporeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu prostredníctvom dotácie, ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Záštitu nad krajským oceňovaním prebral Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Národné oceňovanie Dobrovoľník roka sa koná pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.

iuventa  logo minedu


Ilustračná foto: Bronco, n.o.