Výnimočné príbehy solidarity a ľudskosti. Nominujte na ocenenie Srdce na dlani 2020

Dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne tento rok historicky po prvýkrát vo všetkých krajoch Slovenska a taktiež na národnej úrovni. Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 8. novembra.

Na prelome milénií, v roku 1999, prebehlo historicky po prvýkrát oceňovanie a podujatie s názvom Srdce na dlani, ktoré píše svoju históriu dodnes. V roku, kedy solidaritu a srdcia Slovákov a Sloveniek preverila pandémia koronavírusu tak, ako nikdy doposiaľ, a nezištná dobrovoľnícka pomoc bola v mnohých oblastiach nevyhnutnou súčasťou dennodenného života, sa tradičné ocenenie uskutoční v dosiaľ najväčšom rozmere.

Srdce na dlani je každoročné ocenenie obdivuhodných skutkov a projektov, či už jednotlivcov, organizácií alebo skupín ľudí, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Ide o ocenenie tých, ktorí konajú dobré skutky bez nároku na finančnú odmenu, v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy alebo vzdelávania a mnohých iných.

Oceňovanie Srdce na dlani prebieha na úrovni krajov a v každom vrcholí koncom roka slávnostným podujatím. Podoba tých tohtoročných bude podliehať aktuálnej pandemickej situácii. V roku 2019 bolo v šiestich krajoch zapojených do Srdca na dlani udelených spolu až 64 ocenení za výnimočné skutky popri stovkách nominácií.

V roku 2020 vôbec po prvýkrát prebehne oceňovanie Srdce na dlani vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Navyše, historicky prvýkrát bude priamo prepojené aj s oceňovaním na celonárodnej úrovni, na ktoré budú nominované tie najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov.

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci.

Nomináciu je možné zaslať priamo krajskému dobrovoľníckemu centru do 8. novembra 2020 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a odkazy na nominačné hárky.

Nominovať na Srdce na dlani môžete na stránke:
www.srdcenadlani.sk

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

O udelení ocenení v krajoch rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň, kde ocenenie Dobrovoľník roka organizuje CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

partner_min.png partner_iuventa.png partner_platforma.png Cardo