Metódu service learning si osvojili ďalší pracovníci s mládežou

V rámci projektu Eduvol sme absolvovali skrátený tréning metódy service learning, ktorú si dostupnou formou mohla osvojiť vyše desiatka pracovníkov s mládežou.

Medzi hlavné ciele Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií patrí systematická práca v rozvoji vnímania dobrovoľníctva v spoločnosti a jeho začlenení do denného života. Prístup k hodnotám dobrovoľníctva, solidarite či angažovanosti sa formuje od útleho veku a preto je jednou z hlavných priorít rozvoj práce s deťmi a mládežou a etablovanie metód prepájajúcich vyučovanie s dobrovoľníckymi projektami.

V rámci projektu "EDUVOL - Dobrovoľníctvo ako príležitosť učenia (sa)" sme sa preto zamerali na metódu service learning a vzdelávanie pracovníkov a pracovníčky s mládežou. Metóda service learning je zacielená na zapojenie mladých ľudí do lokálnych dobrovoľníckych projektov, a to v rámci vyučovacieho procesu, čo vytvára príležitosti na ich ďalší osobný rozvoj.

Na skrátenom hradenom dvojdňovom tréningu Service learning v práci s mládežou (23.-24. september 2020) sa v coworkingovom centre 365.labb v Banskej Bystrici venovali naše lektorky rozvoju zručností u 11 pracovníkov a pracovníčok s mládežou.

Do tréningu sa zapojili mládežnícke organizácie ako: Alternatíva - Centrum nezávislého života, eRko – HKSD, FÉNIX, Klub Prieskumník-Pathfinder, KONTAKT - Mládežnícke centrum, YMCA Revúca, Rozvojová agentúra ŽSK - sekcie pre mládež, Maranatha- Youth for Jesus.

Prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania sme sa venovali aktuálnym trendom v živote mládeže, konceptu service learning a jeho modelom, samotnému procesu a krokom service learningu v práci s mládežou.

 

eduvol logo2 LA logo Erasmus

EDUVOL je medzinárodný projekt financovaný v rámci programu Erasmus+, v ktorom strategické partnerstvo uzavrelo päť organizácií na základe, ktorý koordinuje PDCO v období 1.9.2019 – 31.5.2022.