Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) organizuje v októbri akreditované školenie manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Školenie manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok bude prebiehať v dňoch 22.-23. októbra (štvrtok, piatok) a 26.- 27. oktober (pondelok, utorok), každý deň v čase 9:00- 17:00 hod. Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu v SR.

Školenie je určené pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky, ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi. Zároveň je určené pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Je určené aj pre pracovníkov, ktorí sa vo svojej práci venujú oblastiam prípravy aktivít mladých ľudí do 30 rokov a mobility mladých ľudí.

Vyškolený koordinátor alebo koordinátorka zároveň môže pre svoju organizáciu získať jeden zo štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi.

Témy školenia manažmentu:

  • Úvod do manažmentu dobrovoľníkov dobrovoľníčok
  • Supervízia, syndróm vyhorenia a psychohygiena
  • Dobrovoľníctvo stavy a trendy, legislatíva
  • Plánovanie dobrovoľníckeho programu
  • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Vzdelávanie dobrovoľníkov, uznávanie dobrovoľníckych zručností a štandardy kvality
  • Motivácia dobrovoľníkov a práca so špecifickým dobrovoľníkom
  • Hodnotenie dobrovoľníckeho programu a ukončenie spolupráce
  • Manuál dobrovoľníckeho programu

Školenie sa uskutoční v dňoch 22.-23. októbra (štvrtok, piatok) a 26.- 27. októbra (pondelok, utorok), každý deň v čase 9:00- 17:00 hod. Spolu pôjde o 4 dňové školenie, ktoré je akreditované MŠVVaŠ v SR.

Minimálny a maximálny počet účastníkov: 8-12 osôb. Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením faktúry, ktorú Vám zašle Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Cena pre jedného účastníka (zahŕňa študijné materiály a občerstvenie): 80 eur pre organizácie registrované v databáze BDC160 eur pre neregistrované organizácie.