Slováci pomáhali aj v čase pandémie: Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojili tisíce ľudí

Za netradičných podmienok v dôsledku koronavírusu sa na Slovensku po 12. raz uskutočnila kampaň, ktorá dala komukoľvek príležitosť vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť a priniesť dôkaz dobra do svojho okolia.

Celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva sa skončila. Takmer dve stovky organizácií aj tento rok otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Organizátorom kampane je každoročne Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spoločne s krajskými dobrovoľníckymi centrami po celom Slovensku.

Týždeň dobrovoľníctva sa napriek pandémii koronavírusu uskutočnil v zaužívanej podobe. Bezpečnostné opatrenia však eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín, zároveň boli obmedzené kapacity jednotlivých aktivít. Do Týždňa dobrovoľníctva 2020 sa napriek tomu zapojilo celkovo 2 778 účastníkov, ktorí okrem iného pomáhali s balením zdravotníckeho materiálu, prípravou propagačných materiálov, estetizáciou vonkajších priestorov, opravou hradov či výrobou vzdelávacích materiálov.

Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo takmer 7 610 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje približne 35-tisíc eur* venovaných dobrovoľníctvu. Súčasťou Týždňa dobrovoľníctva 2020 bolo taktiež podujatie Naše Mesto, ktoré prebiehalo vo všetkých krajoch Slovenska, pričom sa doň zapojilo ďalších 3 566 účastníkov.

„Sme nadšení, že tradícia Týždňa dobrovoľníctva sa každý rok na Slovensku upevňuje, čo sa odráža aj na počte záujemcov, ktorý v predchádzajúcich rokoch výrazne narastal. O to viac sme radi, že sme napokon mohli Týždeň dobrovoľníctva zorganizovať aj v tomto neľahkom roku poznačenom pandémiou, kedy boli aktivity aj kapacity obmedzené. Opäť sa ale ukázalo, že solidarita Slovákom a Slovenkám nie je cudzia a chuť nezištne pomáhať je úprimná a veľká. Všetkým účastníkom a účastníčkam, ktorí sa napriek koronavírusu tohtoročných aktivít zúčastnili, ďakujeme,“ vyjadrila sa koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva Dominika Hradiská z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Do Týždňa dobrovoľníctva sa tento rok zapojili aj známe tváre medzi mladými hercami, ktorí podporili myšlienku solidarity a nezištnej pomoci u mladej generácie. Rovnako tak prispeli svojou prácou k naplneniu cieľa jednotlivých aktivít.  

S obnovou a otvorením dlho chátrajúcej charitnej záhrady v centre Bratislavy pomohli hlavné tváre televízneho seriálu Prázdniny Adelka Heftyová, Markus Filipko, Miška Rovňáková, Samko Kennedy a Karolínka Kubánková, do ďalších aktivít sa zas zapojili mladí herci televízneho seriálu Nový život. Do centra pre pacientov s vysokým štádiom Alzheimerovej choroby prišli pomôcť s realizáciou stimulačného bludiska Filip Šebesta a Michal Spielmann, na hrad Devín sa zas k čisteniu terénu pridali Laura Petersen, Jakub Jablonský a Laura Kronauerová.

Týždeň dobrovoľníctva 2020 bol realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.

 

*údaj vychádza z prepočtu odpracovaných hodín a hrubej mzdy za rok 2019 v príslušnej platovej triede klasifikácie zamestnaní – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci