Spoločne s našimi medzinárodnými partnermi sme tento rok v strednej a východnej Európe spustili historicky prvé oceňovanie škôl realizujúcich service learningové projekty, ktoré na Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prebieha ako projekt Angažovaná škola.

Na konci júla sme ukončili prihlasovanie do národného kola, pričom do prvého ročníka oceňovania sme na Slovensku zaznamenali vôbec najviac prihlásených zo všetkých zúčastnených krajín, a tak sa Slovensko už teraz stalo najaktívnejšou krajinou.

Celkovo šestnásť slovenských prihlásených projektov momentálne prejde dvomi kolami národného hodnotenia, ktoré rozhodne, kto získa národnú cenu a rovnako oficiálnu značku Angažovaná škola. Projekt zároveň postúpi do medzinárodnej súťaže, ktorej víťaza oznámime na slávnostnom odovzdávaní ceny v októbri.

Viac o projekte Angažovaná škola nájdete na webe www.angazovanaskola.sk