Jarná pandémia urýchlila rozbehnutie a rozširovanie online vzdelávania, ktoré už po novom zahŕňa aj obľúbený tréning Service learning. 12 účastníčok už absolvovalo prvú online verziu tréningu, pričom už v auguste pokračujeme osobným tréningom v Banskej Bystrici. V rovnakom meste sa v septembri uskutoční aj kratšia neakreditovaná verzia tréningu plne hradená v rámci projektov EDUVOL a Erasmus+.

Zároveň budeme v októbri realizovať osobný tréning pre pedagógov zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na objednávku Rozvojovej agentúry ŽSK. Tešíme sa, že samosprávy vnímajú potrebu výchovy k dobrovoľníctvu a vyjadrujú to nielen verbálne, ale aj  vytváraním príležitostí pre vzdelávanie pedagógov a pedagogičiek.