Platforma pokračuje v udeľovaní značky kvality pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov na Slovensku vznikli v roku 2014 a odvtedy sa stali súčasťou dobrovoľníckych ponúk dobrovoľníckych centier. Rešpektovaná značka robí organizácie pre dobrovoľníkov atraktívnejšími, pričom udelené štandardy im pomáhajú vo výbere medzi dobrovoľníckymi ponukami. 

O značku kvality môžu požiadať všetky organizácie, ktoré pracujú alebo chcú či potrebujú pracovať s dobrovoľníkmi, potrebujú vylepšiť a zefektívniť ich koordináciu, predísť problémom v práci s dobrovoľníkmi či preukázať kvalitu svojho manažmentu pred donormi.

Pre všetkých, ktorí majú záujem uchádzať sa o značku kvality, sme pripravili prehľadný stručný prehľad, aké podmienky je potrebné splniť pre základý štandard kvality. Nájdete ho v priloženej infografike.