Na Slovensku sa uskutoční 12. ročník celonárodnej kampane Týždeň dobrovoľníctva

Vďaka tisíckam ľudí ochotných pomáhať sa Slovensko opäť zmení na krajinu dobrých skutkov. Už po 12. raz prebehne celonárodná kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prináša komukoľvek možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné.

Počas Týždňa dobrovoľníctva bude mať každý príležitosť vybrať si z veľkej ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktorú pripravia občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a mnohé ďalšie.

Organizácie väčšinou pripravia jednoduché aktivity, ako je napríklad úprava prostredia, exteriéru alebo interiéru, maľovanie, kosenie či hrabanie. Neraz ide aj o priamu prácu s klientmi organizácií – rôzne tvorivé dielne, aktivity, vychádzky a stretnutia s klientmi. Významná môže byť aj pomoc s administratívou či archiváciou. Obľúbené sú tiež Dni otvorených dverí, na ktorých je možnosť zoznámiť sa s fungovaním organizácie či zariadenia. Ponuka je vždy pestrá a jej zmyslom je ukázať rôzne možnosti, ako priniesť dôkaz dobra do každého mesta,“ približuje koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva, Dominika Hradiská.

Záujem Slovákov pomáhať a vyskúšať si prácu dobrovoľníka pravidelne rastie. Minulý ročník celonárodnej kampane bol vôbec najúspešnejší, keď sa do Týždňa dobrovoľníctva na Slovensku zapojilo až 6 846 ľudí, ktorí pre viac ako 400 organizácií nezištne odpracovali neuveriteľných 14 513 dobrovoľníckych hodín.

„Týždeň dobrovoľníctva je jednou z nosných aktivít na Slovensku, počas ktorej približujeme dobrovoľníctvo verejnosti. Nezištná pomoc, v akejkoľvek podobe, je prejavom ľudskosti a solidarity v spoločnosti. Na týchto hodnotách by mala vyspelá demokratická spoločnosť stavať svoje kvality. Kampaňou Týždeň dobrovoľníctva vytvárame príležitosti pre otvorenie celospoločenskej diskusie a osvetu významu dobrovoľníckej práce, ale rovnako tak pre kohokoľvek na Slovensku možnosti si priamo jednoduchou formou takúto prácu vyskúšať, spoznať organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a vytvoriť väzby, ktoré sa mnohokrát stali základom budúcej pravidelnej spolupráce,“ uvádza prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora Týždňa dobrovoľníctva, Alžbeta Brozmanová Gregorová.

12. ročník celoslovenskej kampane sa uskutoční od 16. septembra a potrvá do 22. septembra, pričom otvorí brány stoviek dobrovoľníckych organizácií po celom Slovensku. Súčasťou tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva bude aj podujatie Naše mesto.

Samotné organizácie sa už do nového ročníka Týždňa dobrovoľníctva prihlasujú a robiť tak môžu do 30. augusta prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk. Na stránke sa organizácia zaregistruje a následne môže pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych ponúk. Kontakt s organizáciami a podporu pri realizácii aktivít poskytujú v regiónoch krajské dobrovoľnícke centrá, ktorých kontakty sú dostupné na stránke. Pre verejnosť budú dobrovoľnícke ponuky zverejnené na www.tyzdendobrovolnictva.sk od 1. septembra 2020.

Týždeň dobrovoľníctva 2020 je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.