Platforma dobrovoľníckych centier sa stala členom globálnej siete medzinárodnej asociácie IAVE

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa od apríla 2020 stala členom medzinárodnej organizácie IAVE (International Association for Volunteer Effort). Tá už 50 rokov propaguje, posilňuje a oslavuje dobrovoľníctvo využívajúc nespočetné množstvo spôsobov, ktoré sa vo svete odohrávajú.

IAVE má členov vo vyše 70 krajinách sveta a spája ich do globálnej siete dobrovoľníckych lídrov a líderiek, mimovládnych organizácií, podnikov a dobrovoľníckych centier, ktoré zdieľajú vieru v silu dobrovoľníctva, aby tak významne prispeli k riešeniu najnaliehavejších svetových problémov.

Členstvom v takejto sieti máme možnosť získavať aktuálne informácie zo sveta dobrovoľníctva, inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe a tiež zdieľať našu expertízu. Tiež sa môžeme zúčastňovať zaujímavých vzdelávacích podujatí.

Organizácie aj jednotlivci sa môžu bezplatne stať okrem členov aj tzv. Glogálnym priateľom dobrovoľníctva - “Global Friend of Volunteering” a posilniť tak celosvetové dobrovoľnícke hnutie. Viac informácií o možnostiach a benefitoch sa dozviete na: www.iave.org/join-now 

Viac informácií o IAVE sa dozviete na stránke organizácie www.iave.com