Organizácie z piatich európskych krajín sa stretli, aby prediskutovali posledné kroky k spusteniu on-line platformy na výučbu manažmentu dobrovoľníctva.

Štvrté nadnárodné stretnutie k projektu Levol-app sa konalo v talianskom Cori v dňoch 30. septembra – 3. októbra 2019. Taliansky partner na ňom reprezentantom ostatných projektových krajín a zástupkyni portugalskej Národnej agentúry programu Erasmus+ prezentoval vynovenú verziu on-line platformy, pre ktorú zlepšenia navrhlo viac ako 100 testerov počas prvej skúšobnej doby. Posledné a definitívne úpravy budú vykonané na základe výsledkov pripravovaného druhého testovania, aby platforma mohla byť vo svojej finálnej podobe spustená do konca roka 2019.

Projekt koordinuje Pista Mágica – Escola de Voluntariado (Portugalsko) s podporou Neo Sapiens (Španielsko), ďalšími partnermi projektu sú Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (Taliansko), Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) (Slovensko) a Birmingham Voluntary Service Council (BVSC) (Veľká Británia). Cieľom iniciatívy Levol-app je podpora tímovej práce a výmeny osvedčených postupov týkajúcich sa odbornej prípravy osôb zodpovedných za vytváranie a koordináciu programov manažmentu dobrovoľníctva na miestnej a medzinárodnej úrovni.

Toto štvrté a zároveň posledné stretnutie bolo významné pre stanovenie posledných krokov na dosiahnutie cieľa projektu Levol-app – vytvorenia on-line platformy, ktorá bude nástrojom pre všetky mimovládne organizácie na zlepšovanie ich kompetencií v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a zapájania ich dobrovoľníkov. Na stretnutí sa tiež stanovili pravidlá pre pripravované podujatia, na ktorých budú prezentované výstupy a výsledky projektu. Každý z partnerov projektu pripraví takéto podujatie vo svojej krajine na prelome rokov 2019-2020.

Viac o tom ako projekt vznikal, čo sa počas neho udialo a ďalšie informácie o manažmente dobrovoľníkov a dobrovoľníčok môžete nájsť na web stránke projektu Levol-app a facebookovej stránke projektu.