V spolupráci s advokátskou kanceláriou sme pripravili analýzu firemného dobrovoľníctva. 

Adokátska kancelária VICOVÁ & ŠUMICHRAST nám pripravila právne stanovisko k firemnému dobrovoľníctvu. 

Firemné dobrovoľníctvo na Slovensku  môže firma podľa platných zákonov a usmernení vykonávať tromi spôsobmi

A) Umožní zamestnancom vykonávať dobrovoľnícku činnosť počas neplateného voľna, a teda využije tzv. inštitút prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti podľa § 138a Zákonníka práce. Firma však nemôže zamestnanca prinúť vziať si neplatené voľno na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. Ide o dohodu oboch strán

B) Venuje zamestnancom dovolenku naviac, pričom im odporučí počas dovolenky vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Firma nemôže prinútiť zamestnanca počas dovolenky vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Znovu ide o dohodu oboch strán.

V prípade A) aj B) je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti/vysielajúca organizácia zodpovedná za dobrovoľníka, resp. dobrovoľník uzatvára ústnu/písomnú zmluvu s organizáciou, ktorá ho vyslala alebo prijala na výkon dobrovoľníckej činnosti.

V) Firma umožní zamestnancom počas pracovnej doby vykonávať činnosť, ktorá je v ich náplni práce. Nepôjde však o dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve, keďže zamestnanci sú počas pracovnej doby riadne zaplatení. V tomto prípade ide o firemné darcovstvo.

V prípade C je za zamestnancov zodpovedná firma, pretože vykonávajú prácu na základe pracovnej zmluvy so zamestnancom.

Vyslať zamestnancov počas pracovného času vykonávať prácu mimo ich pracovnej náplne je obchádzaním zákona.

Právne stanovisko si môžete prečítať tu.