Na november sme pre vás pripravili novoakreditovaný vzdelávací program Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

V dňoch 6.-8. novembra 2019 v čase od 9:00 do 18:00 sa môžete naučiť to, ako saspája vzdelávanie so službou v komunite. Získate teoretické poznatky, ale i praktické zručnosti v realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom inovatívnej stratégie service learning. Spoznáte Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a jej základné východiská, ciele a princípy a vytvoríte si vlastný plán/projekt implementácie service learningu v rámci svojej výchovno-vzdelávacej činnosti.

Vzdelávanie bude prebiehať v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, na Ružovej 13. 

Tento vzdelávací program je určený pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl, ďalších pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou. 

Program je plný príkladov, praktických návodov, rád, zdieľania skúseností, zážitkov a tvorivej atmosféry v bezpečnom prostredí a je vedený tímom lektoriek s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu rôznych prostrediach.

Garantujeme a zabezpečíme:

  • odborné zázemie a konzultácie,
  • vzdelávacie materiály,
  • certifikát pri splnení podmienok,
  • príjemné prostredie,
  • malé občerstvenie, káva, čas, voda.

Rozsah vzdelávania je 24 hodin prezenčne a 9 hodín dištančne a po absolvovaní získate certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vďaka príspevku donorov vám tento tréning ponúkame za skvelých 10€.

Prihlásiť sa môžete do 30.10.2019 prostre FORMULÁRA.

Hrdo spolupracujeme s Centrom dobrovoľníctva, n.o., preto prosím pre viac informácií kontaktujte Luciu Rossovú, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

pdfpozvánka_program_SL_november2019.pdf

 

 

pdco logo  logoCDNO        sl cd logo4       Nadacia high res           iuventalogo minedu